Ny glasskiosk – vi behöver din hjälp!

Som du säkert noterat, så har det bedrivits tillfällig glasskiosk i vår arbetsbod under förra året och i år. Det är dock ingen långsiktig lösning – även om den kanske är lite charmig i all sin enkelhet…

Vi vill helt enkelt se en ny glasskiosk i Torstensvik!

Det har därför arbetats intensivt med att söka strandskyddsdispens för att få uppföra en ny glasskiosk – något vi efter många turer äntligen fått.

Nästa steg är att söka bygglov och vi har därför varit i kontakt med Kungsbacka kommun för att söka bygglov. Även om det är en liten och enkel kioskbyggnad som skall uppföras, så är byggregler och krav omfattande.

Vi har av vår engagerade medlem, Jonas Wallmander, AIS Konsult, här i Frillesås, fått gedigen hjälp med ritningar och handlingar inför strandskyddsdispensen samt bygglov.

Handläggaren på Kungsbacka kommun önskar nu få in bland annat;

– En kontrollansvarig (KA) – vi behöver dig som kan verka som kontrollansvarig (KA)

– Utlåtande angående tillgänglighet från sakkunnig – vi behöver dig som innehar TIL och kan göra ett utlåtande

– Dagvattenutredning – vi behöver dig som kan beskriva hur dagvattnet tas om hand

– Brandskyddsbeskrivning – vi behöver dig som har kompetensen att göra en brandskyddsbeskrivning

Har du någon av ovanstående kompetenser och skulle kunna tänka dig att bidra med lite ideellt arbete? Eller kanske du känner någon som vill bidra?

Kontakta då oss på kassor@frillesasbadforening.se.

Det är vår förhoppning att vi med gemensamma krafter kan få på plats en trevlig glasskiosk i Torstensvik!

Tack!