Simskola sommaren 2017

Simskolan 2017 är inställd på grund av brist på simlärare.