Avrådan för bad

De vattenprover som togs den 14/8 visar förhöjda värden av bakterier. Kungsbacka kommun avråder därför från bad tills vidare.