Båtplats

Frillesås Badförening har tillgång till 55 uppläggningsplatser för småbåtar i sydvästra hörnet i Torstensvik, Frillesås. Platserna passar framförallt för segeljollar, mindre motorbåtar, kajaker och dylikt. Det går bra att kombinera två eller flera platser för t ex en katamaran.

Området är väl avgränsat med staket, platserna är uppmärkta och det finns tillgång till sjösättning, t ex med handkärra. Sjösättning mha motorfordon är inte tillåtet! Området övervakas enligt Båtsamverkan i Frillesås.

Frillesås Badförening sköter inte om båtplatserna vid bryggorna. Vill du ha en båtplats vid brygga, så kontakta Torstensviks Bryggförening, www.torstensviksbrygga.se.

Är du i behov av en uppläggningsplats för din båt på stranden?
Kontakta båtplatsansvarig.

Vad kostar det?
Se aktuella prislista.

Ordningsregler för uppläggningsplats för båt är bl a att:
- Båtplatsen skall hållas städad och med god ordning
- Båtar får endast läggas på anvisad numrerad plats efter att betalning är gjord
- Båt på obetald plats, eller utanför området, polisanmäls som hittegods