Båtplats

Frillesås Badförening har tillgång till 55 uppläggningsplatser för småbåtar i sydvästra hörnet i Torstensvik, Frillesås. Platserna passar framförallt för segeljollar, mindre motorbåtar, kajaker och dylikt. Det går bra att kombinera två eller flera platser för t ex en katamaran.

Området är väl avgränsat med staket, platserna är uppmärkta och det finns tillgång till sjösättning, t ex med handkärra. Sjösättning mha motorfordon är inte tillåtet! Området övervakas enligt Båtsamverkan i Frillesås.

Frillesås Badförening sköter inte om båtplatserna vid bryggorna. Vill du ha en båtplats vid brygga, så kontakta Torstensviks Bryggförening, www.torstensviksbrygga.se.

Är du i behov av en uppläggningsplats för din båt på stranden?
Vid uppläggningsplatsen för båtarna i Torstensvik finns en anslagstavla. På anslagstavlan finns en skiss över alla båtuppläggningsplatser. Välj någon som är ledig och fyll sedan i formuläret här. Kryssa i att du vill ha båtuppläggningsplats. Ange det önskade båtplatsnumret under Meddelande. Är du redan medlem, så ange detta – gärna med medlemsnummer – under Meddelande. Glöm inte ange en giltig e-post-adress! Därefter återkommer vi med ett båtplatsavtal och en faktura.

Har du några frågor kan du kontakta båtplatsansvarig.

Vad kostar det?
Se aktuella prislista.

Ordningsregler för uppläggningsplats för båt är bl a att:
– Båtplatsen skall hållas städad och med god ordning
– Båtar får endast läggas på anvisad numrerad plats efter att betalning är gjord
– Båt på obetald plats, eller utanför området, polisanmäls som hittegods