Medlemsavgifter m.m.

För att bl a kunna sköta stranden i Torstensvik, Frillesås, så behövs ditt stöd – bli gärna medlem!

Medlemskap i Frillesås Badförening kostar 150:-/år

Medlemmar kan även:
Köpa årsparkeringstillstånd  200:-/år (gäller ej för husbilar)
Hyra båtplats på stranden 300:-/år
Hyra bastu 250:-/gång

Du blir enklast medlem genom att fylla i formuläret www.frillesasbadforening.se/bli-medlem.

Parkeringen är avgiftsbelagd. Aktuella avgifter och villkor hittar du på informationsskyltarna på plats.
Är du redan medlem och vill ha årsparkeringstillstånd? Beställ här: www.frillesasbadforening.se/arsparkeringskort

Välkommen som medlem i Frillesås Badförening och njut av vår fina badvik!

I ett (1) medlemskap ingår medlemmens make/maka/sambo/reg. partner samt tillhörande barn. Som barn räknas barn som stadigvarande bor hos medlem och är under 18 år.