Stormen Egons framfart i Torstensvik

Egon, som drog in över södra Sverige lördagen den 10 januari, spelade i en högre division än Alexander och Svea, säsongens första två namngivna oväder. Med orkanbyar på många håll längs Götalands kuster, så kan Egon närmast jämföras med stormarna Simone och Sven i oktober och december 2013. Nidingen rapporterade som mest 37 m/s i byarna. Det var inte bara fråga om stormvindar under Egon, utan även mycket högt vattenstånd. Mätstationen i Ringhals hade +140 cm över medelvattenståndet. Detta tillsammans med en ogynnsam vindriktning genererade höga vågor som med våldsam kraft träffade land.

Detta har fått konsekvenser i Torstensvik;

 • Gångvägen ute på udden mot Vallersviks har kraftigt underminerats och på ett ställe har vi spärrat av helt där cementgången hänger fritt i luften. Även träräcket har på flera ställen gett vika eller gått sönder helt.
 • Stora mängder tång har sköljts upp på betongplattan ut mot handikapp-rampen. Här har även vågornas kraft flyttat stora stenar och lyft upp dessa på betongplattan.
 • De flesta fasta bänkarna har tryckts sönder av vågornas kraft.
 • Första delen av betongplattan, strax efter toaletterna, har helt brutits upp och underminerats av vågorna. Stora mängder grus/sand har sköljts bort, varför det nu gapar ett stort hål i vägen ut mot betongplattan och handikapp-rampen.
 • Vågorna har också ätit upp en hel del av de sanddynor som vetter mot havet och på sätt skapat en bredare strand.
 • Vågorna har tryckt upp sand i dagvattenledningen och resulterat i att en del av gräsmattan på parkering och ställplatser inte har kunnat dräneras ut och därmed bildat mindre våtmarker.
 • Många båtar som var upplagda på strandens båtuppläggningsplatser har flyttats mer eller mindre. Några har seglat ända ut på vägen, medans några bara rubbats ur sitt läge. Några båtar har fått skador.
 • De båtuppläggningsplatser som ligger närmast havet, längs strandlinjen, finns i stort sett inte längre, då vågorna sköljt bort dessa.
 • Stora mängder tång och sand har sköljts upp på båtplatserna och delvis på parkeringen.
 • Vågorna har även sköljt bort och delvis underminerat en del av vägen ut till bastun och sjöbodarna.
 • Förutom ovanstående har vi mindre skador och blessyrer lite här och var i området.

Vi i Badföreningens styrelse konstaterar att vi fått saker att göra i år med – dock var det kanske inte helt enligt plan varken arbetsmässigt eller ekonomiskt.

Arbetena med att återställa och återuppbygga påbörjas i vår, då vintern och eventuella sena stormar dragit förbi. Till dess uppmuntrar vi er att vistas i området med försiktighet.

 

/Styrelsen Frillesås Badförening