Välkommen till badföreningens bastu

1) Du kommer att få en faktura via e-post på din bokning ungefär 10-14 dagar innan. Bastuhyran är 250:- för medlem. Om du inte är medlem blir du det enklast genom att anmäla dig här.

2) Nyckel kan hämtas från kl. 15.00 i Badföreningens brevlåda. (Brevlådan står i början av cementbacken och är märkt Badföreningen.) Senast kl. 13.00 påföljande dag återlämnas nyckeln i brevlådan.
Kontaktuppgifter:
Maria Stenum
Espenäsvägen 1
0708-252499
bastu@frillesasbadforening.se

3) Bastun är vedeldad och tar c:a 30 min att värma upp. Ta med egen ved och något att tända med. Det saknas el i bastun, men det finns lyktor (värmeljus till dem finns också!).

4) Följ våra basturegler – vi är rädda om vår fina bastu!

Basturegler

För allas trevnad finns följande regler:

 • BASTUN SKALL LÄMNAS STÄDAD – OM INTE DEBITERAS 500 KR !!!
 • STÄDNINGEN SKALL GÖRAS I DAGSLJUS. STÄDUTRUSTNING FINNS PÅ KORTSIDAN AV BASTUHUSET. LÅNA GÄRNA HEM LILLA SPANNEN MED LOCK OCH FYLL MED VARMVATTEN INFÖR STÄDNINGEN.
 • ASKAN SKALL RAKAS UR – SLARV MEDFÖR OMGÅENDE 500 KRONOR I EXTRA DEBITERING
 • GOLVEN SKALL SOPAS OCH TVÄTTAS AV (STÄDUTRUSTNING FINNS, MEN INTE FÄRSKVATTEN) TVÄTTA ÄVEN LAVARNA FRÅN EV. SAND
 • DUKEN SKALL TORKAS AV.
 • DYNORNA SKAKAS. DE FÅR INTE ANVÄNDAS I BASTURUMMET
 • LJUSFATEN SKALL RENGÖRAS OCH NYA VÄRMELJUS SKALL SÄTTAS UT
 • EGET SKRÄP SKALL TAS MED HEM
 • AV HYGIENISKA SKÄL – SITT INTE DIREKT PÅ BASTULAVARNA – TA MED EGEN HANDDUK
 • HÄLL INTE SALTVATTEN PÅ AGGREGATET – DET ROSTAR
 • VAR RÄDD OM NYCKELN. DEN ÄR SPECIALGJORD OCH KOSTAR 1100 KR FÖR TVÅ LÅS. DU BLIR ERSÄTTNINGSSKYLDIG OM DEN FÖRSVINNER.
 • BASTUBAD SKER PÅ EGEN RISK. GÅ FÖRSIKTIGT NED FRÅN LAVEN I BASTUUTRYMMET. HALKRISK FINNS DÅ GOLV OCH MATTA BLIR HALA VID VÄTA. TÄNK ÄVEN PÅ ATT DET KAN VARA HALT PÅ BERGET VINTERTID!
 • NYCKELN SKALL LÄMNAS SENAST KL. 13.00 NÄSTFÖLJANDE DAG
 • BASTUN KOMMER ATT KONTROLLERAS EFTER VARJE BASTUUTHYRNING

 

VI ÖNSKAR ER EN MYSIG KVÄLL TILLSAMMANS!

Frågor/problem – kontakta bastuansvarig