Simskola 2016

I samarbete med Frillesås Badförening kommer Sara Wagner att hålla simskolan i sommar. Preliminärt kommer den att vara på lördag-förmiddagar i juli. Mer information, exempelvis hur man anmäler sig, kommer att publiceras här på hemsidan www.frillesasbadforening.se allt eftersom.